Foreldrafélag Víkurskóla
Aðalmenn:
Páll Tómasson, meðstjórnandi                                                   ptomasson@gmail.com
Kristine Henzler, gjaldkeri                                                          kristinae@icehotels.is
Kolbrún Magga Matthíasdóttir form.gr                                  kmm1@keilir.net
Ólafur Ögmundsson form.leik                                                    oliogmunds@gmail.com
Irís Mjöll Valdimarsdóttir meðstj.                                            irismjoll.imv@gmail.com

Varamenn:
Hjördís Rut Jónsdóttir varamaður                                            sudur-foss@simnet.is
Ásta Alda Árnadóttir, varamaður                                               skasta15@gmail.com

Tengiliðir skóla:
Rima Feliksasdóttir , tengiliður grunnskóla                          rima@vik.is
Bergný Ösp Sigurðardóttir tengiliður leikskóla                   bergny@vik.is

 

Lög Foreldrafélags Víkurskóla.

1. grein

Félagið heitir Foreldrafélag Víkurskóla.

2. grein

Heimili og varnarþing þess er Víkurskóli, Mánabraut 3-5, 870 Vík.

3. grein

Tilgangur félagsins:

-að vinna að heill og hamingju nemenda og styrkja skólann í hvívetna.

-að efla tengsl heimila og skóla.

-að stuðla að framgangi ýmissa mála í þágu barnanna og skólans.

4. grein

Tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því:

-að halda fræðslufundi þar sem fjallað er um ýmis uppeldisfræðileg efni.

-að efla kynni foreldra innbyrðis og við starfsfólk skólans.

-að efla þekkingu foreldra á starfsemi skólans.

-að styðja við og taka þátt í menningarviðburðum og félagslífi innan skólans.

5. grein

Félagar eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda Víkurskóla.

6. grein

Stjórn félagsins er skipuð átta aðilum. Þar af sex úr hópi foreldra, þrem af grunnskóladeild og þrem af leikskóladeild, auk tveggja starfsmanna skólans, einum af hvorri deild.

Stjórnina skipa: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnendur. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum á fyrsta fundi. Stjórnin skal kosin á aðalfundi til eins árs í senn en að minnsta kosti tveir stjórnarmenn til tveggja ára, einn af hvorri deild. Varastjórn skal skipuð tveimur mönnum, einum af hvorri deild.

7. grein

Árgjald félagsins er ákveðið árlega á aðalfundi, eitt gjald er fyrir hvert heimili.

8. grein

Aðalfund félagsins skal halda fyrir 15. október ár hvert og skal hann boðaður með sjö daga fyrirvara. Fundurinn er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Dagskrá fundarins skal vera:

-skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári.

-lagabreytingar.

-kosning stjórnarmeðlima.

-önnur mál.

9. grein

Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi og skal það kynnt í fundarboði með minnst viku fyrirvara.

10. grein

Slit foreldrafélagsins.

-ákvörðun um slit félagsins verður tekin með einföldum meirihluta á aðalfundi og renna þá eignir þess til Víkurskóla.